โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน

ใช่ เคนยาได้ออกแบบโปรแกรมที่สอนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านฟุตบอล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักของการฝึกฟุตบอลที่ YES เคนยา องค์กรที่ตั้งอยู่ในชุมชนชนบททางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยาได้รวมบทเรียนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมประจำเพื่อช่วยในการสร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับ

ความสำคัญของการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

Youth Empowerment through Sport (YES) เป็นองค์กรชุมชนที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรใช้กีฬา (ฟุตบอล) เป็นเวทีในการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนในโรงเรียน เยาวชนนอกโรงเรียน ชุมชน ผู้นำ และครอบครัวโดยรวม โปรแกรม Kick and Conserve ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมและชุมชน เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมของเราอ่อนแอเพียงใด และความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านข้อความเกี่ยวกับฟุตบอล เช่น เกมและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้ชุมชน ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่กำหนดระบบนิเวศของเรา (เช่น น้ำ ป่าไม้ อากาศ และสัตว์) โปรแกรมนี้เกี่ยวข้องกับการอภิปรายด้านสิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือฟุตบอล (Fair Play)

ท้าทายคนหนุ่มสาวจำนวนมากและชุมชนขนาดใหญ่ใน Suna East ซึ่งโปรแกรมดำเนินการอยู่ ไม่ทราบถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของการปกป้อง ทั้งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่เพียงแต่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการช่วยแก้ปัญหาภัยคุกคามเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผู้เรียนสามารถมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยตรงโดยการปลูกต้นไม้ในช่วงชีวิตวัยเรียน นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถช่วยรณรงค์ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โครงการทำความสะอาดชุมชน และการสร้างชมรมสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา เราสามารถเข้าถึงนักเรียน 350 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง 178 คนจากทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตซูนาตะวันออก

สุดท้าย และบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ระหว่าง

ที่ฉันอยู่ที่มอริเชียสก็คือคุณค่าของการเป็นหุ้นส่วน ภายในภาคกีฬา รัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ Local Active Mauritius Partnerships (LAMPs) เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและจัดแนววัตถุประสงค์จากบนลงล่างด้วยแนวทางจากล่างขึ้นบน ในระดับเขตเลือกตั้ง เครือข่ายขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาและสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนี้ ด้วยการตัดกีฬาในหลายด้านของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสร้างความร่วมมือนอกภาคส่วนของตน พลศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงส่งเสริมเยาวชน กีฬา & นันทนาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเชิงรุก จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความกระฉับกระเฉงทำได้ดีที่สุดโดยความร่วมมือกับกระทรวงเพศสภาพ พันธมิตรแต่ละรายและทุกคนมีส่วนร่วมใน SDG 17

เมื่อพิจารณาจาก “การหยุดชั่วคราวครั้งใหญ่” ในชีวิต เรามีโอกาสหายากที่จะไตร่ตรองว่ากีฬาจะมีส่วนช่วยให้อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลต่างๆ จำเป็นต้องถามว่าพวกเขาต้องการใช้กีฬาและจัดลำดับความสำคัญอย่างไรภายในเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต ในบทความที่สองของฉัน”กรอบการทำงานที่เป็นเป้าหมาย: การใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางสู่อนาคตที่สดใสสำหรับกีฬา”ฉันพิจารณากรอบการทำงานที่แนะนำซึ่งอาจให้ภาษาสากลที่มีคุณค่าในการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในอนาคตSophie Spinkเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่Portas Consultingซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกายให้สูงสุดสำหรับทุกคน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและปรัชญา เธอทำงานในสหราชอาณาจักร เอเชีย และแอฟริกา โดยล่าสุดเธอกลับมาจากโครงการในมอริเชียสที่สนับสนุนนโยบายกีฬาแห่งชาติและทำงานร่วมกับ Active Mauritius ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่รับผิดชอบด้าน ‘Sport for All’ ในมอริเชียส

credit : seegundyrun.com seminariodeportividad.com sociedadypoder.com solutionsforgreenchemistry.com sonicchronicler.com stephysweetbakes.com suciudadanonima.com sunshowersweet.com superverygood.com sweetdivascakes.com